Czym jest nadzór inwestorski?

Wiele osób zastanawia się, na czym polega nadzór inwestorski. Mowa tutaj przede wszystkim o kontrolowaniu bądź przeprowadzaniu prac konstrukcyjnych, które wykonywane są zgodnie z obecną sztuką budowlaną. Warto dowiedzieć się, jakie są zadania inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór budowy

Celem nadzoru inwestorskiego jest upewnienie się, iż nie dojdzie do żadnych zaniedbań, który byłyby trudne bądź niemożliwe do usunięcia na późniejszych etapach. Dobrze dowiedzieć się, jakie są obowiązki inspektora, a ponadto które obiekty wymagają jego obserwacji. Należy też dowiedzieć się, kto ustanawia nadzór inwestorski. Według obecnie panujących przepisów prawnych takowy nadzór może być ustanowiony przez samego inwestora. W wielu przypadkach obowiązek jest jednakże wydawany przez uprawnione do tego instytucje administracyjne. Jest tak wtedy, kiedy uznają one, iż konkretna inwestycja cechuje się sporym stopniem skomplikowania bądź istotnym wpływem na środowisko. Warto dowiedzieć się, jakie obiekty podlegają nadzorom inwestorskim. Okazuje się, że tego typu kontrola potrzebna jest między innymi w czasie budowania obiektów, które są użyteczności publicznej bądź budynków zamieszkania zbiorowego powyżej 2500 metrów sześciennych. Do tego trzeba doliczyć zabytkowe, które są rozbudowywane, przebudowywane, a dodatkowo rekonstruowane. Kontrola wymagana jest również w przypadku budowy budynków o wysokości powyżej piętnastu metrów nad terenem. Do tego trzeba doliczyć budowle narażone na ruchy podłoża, które wywołane są pobliskim wydobyciem górniczym. Nie wolno również zapomnieć o budynkach z pomieszczeniami zagrażającymi wybuchem oraz z mocą elektryczną powyżej 1000kW.

Budowa

Żeby możliwe było rzetelne kontrolowanie prac na placu budów tego typu, potrzebne jest odpowiednie wykształcenie techniczne. Ważna jest także praktyka zawodowa, której potwierdzeniem jest nadanie uprawnień budowlanych. Warto wiedzieć o tym, że inspektor nadzoru inwestorskiego zarabia dość spore pieniądze. Jest tak, ponieważ jest to bardzo odpowiedzialny zawód. Wiele osób zastanawia się, jakie zadanie ma osoba wykonująca nadzór inwestorki. Okazuje się, że praca osoby na takim stanowisku wymaga codziennego sprawdzania sposobu, a ponadto jakości przeprowadzanych prac budowlanych. Najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego musi też kontrolować zgodność przeprowadzanych działań wraz z projektem, przepisami, a ponadto swoją wiedzą techniczną, co powinno być kwestią priorytetową.

Nadzór inwestorski

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest między innymi odbiór instalacji, a ponadto urządzeń. Do tego trzeba doliczyć przewody kominowe, kiedy inwestycja jest jeszcze na etapie wykończenia. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że nadzory mają wielkie znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii bezpieczeństwa ludzi, którzy będą korzystać z budynków. Do tego warto doliczyć samego inwestora. W ten sposób można uchronić się przed wszelkimi kosztami, które związane są z koniecznością naprawy budowanego obiektu, co nierzadko zdarza się w obecnych czasach.

Redakcja czysto-w-domu.pl