Gdzie należy montować systemy oddymiania (SVS)?

Oddymianie budynków jest bardzo ważnym procesem podczas pożarów. W tym celu używane są specjalne systemy oddymiające. Gdzie są one montowane?

Systemy oddymiające, nazywane również w skrócie systemami SVS, są specjalnym rodzajem systemów wchodzących w skład instalacji przeciwpożarowych. Zadaniem systemów SVS jest odprowadzanie dymu oraz towarzyszącego mu ciepła podczas pożarów. Również poprawiają one widoczność i pozwalają na przeprowadzenie akcji strażakom.

Systemy oddymiające – gdzie są montowane?

Systemy oddymiania powinny być instalowane we wszystkich budynkach, aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkownikom i zminimalizować uszkodzenia konstrukcji budynku podczas pożaru. 

Przykładowe budynki, w których montowane są systemy SVS to:

Drapacze chmur

W budynkach wysokościowych, które określane są mianem drapaczy chmur, systemy oddymiania mają kluczowe znaczenie ze względu na liczbę mieszkających lub pracujących w nich osób w oraz trudność w ich szybkiej ewakuacji.

Biurowce

W budynkach biurowych pracuje na co dzień wielu pracowników. Systemy oddymiania są w nich niezbędne do bezpiecznej ewakuacji i ugaszenia pożaru.

Szpitale

W szpitalach przebywa wielu pacjentów, którzy mogą nie być w stanie samodzielnie się ewakuować. Systemy oddymiania są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego podczas pożaru.

Hale sportowe i widowiskowe

W tych obiektach podczas wydarzeń przebywa wiele osób, dlatego dzięki systemom SVS można zapewnić ich sprawną ewakuację w przypadku pojawienia się pożarów.

Centra handlowe

Otwarte przestrzenie centrów handlowych sprzyjają gromadzeniu się dymu i ciepła. W tych przestrzeniach również montowane są systemy oddymiania, by szybko usuwać dymy i inne gazy.

Oczywiście, systemy te mogą być też zamontowane w innych budynkach, na przykład teatrach, muzeach, galeriach sztuki, obiektach mieszkalnych.

W jakich przestrzeniach montuje się systemy SVS?

Pod względem lokalizacji systemy oddymiania montowane są najczęściej w poniższych punktach w budynkach:

Klatki schodowe

Systemy te powinny być instalowane na klatkach schodowych, ponieważ są one podstawową drogą ewakuacyjną podczas pożaru.

Windy

Szyby wind mogą pełnić funkcję kominów, umożliwiając szybkie rozprzestrzenianie się dymu i ciepła w budynku. Właśnie dlatego w szybach windowych także należy instalować systemy oddymiania.

Duże, otwarte przestrzenie

Takie przestrzenie mogą sprzyjać szybkiemu gromadzeniu się dymu i ciepła, dlatego również montowane są w nich systemy oddymiające.

Inne obszary

W razie potrzeby systemy oddymiania mogą być instalowane również w innych pomieszczeniach w budynku, takich jak korytarze, serwerownie, magazyny.

Podsumowując, systemy oddymiania, także określane jako systemy SVS, powinny być instalowane we wszystkich budynkach, w których kluczowe znaczenie ma ochrona przed skutkami pożaru oraz ważna jest szybka ewakuacja znajdujących się w nich osób. Są one montowane w takich pomieszczeniach, w których może gromadzić się dym i ciepło. Konkretne lokalizacje systemu oddymiania i dobierane są indywidualnie w zależności projektu danego budynku.

Redakcja czysto-w-domu.pl